De vraag ‘hoe positioneren we dit gebied of dit project’ beantwoorden graag bij ’tIdee! samen met de ontwerpers, projectmanagers en opdrachtgever(s). Daarbij maken wij gebruik van beproefde denk- en werkkaders, afhankelijk van de opgave. Nadat we ons huiswerk hebben gedaan – projectplan of gebied bestuderen , locatie bezoeken, buren/concurrenten in beeld brengen, eerste doelgroepprofielen maken – leggen we een brownpaper op tafel met daarop onze eerste aannames en bevindingen, in woord en beeld. 
Over die aannames en bevindingen gaan we met elkaar in discussie, net zo lang tot we een ‘rond verhaal’ hebben met betrekking tot de missie, de doelgroep, de definitie van het project/plan en de belangrijkste brand values. Dat alles vatten we samen en koppelen we terug naar het team. Voor dit traject hebben we meestal aan één of twee sessies met het hele ontwerp- en projectteam voldoende; daarmee creëren we ook betrokkenheid en draagvlak. Het uitwerken van een positioneringsverhaal in een ‘brand-filter’ voor het toetsen van àlle ontwerp- en projectvragen die daarna komen (styling, inrichting, naam-logo-huisstijl, marketingcommunicatie, exploitatiemodellen enz.), verdient aanbeveling, maar is een aparte expertise die ook later kan worden gezet. Doelgroeponderzoek en participatietrajecten kunnen we (mede) organiseren of in ons netwerk onderbrengen, maar we doen ze niet zelf. Cases/referenties van positioneringstrajecten zijn natuurlijk op aanvraag beschikbaar.
Positionering
 
Bijvoorbeeld:
Fort Isabella
Sloterdijk
Westerpark West
Fort Isabella slide 1 positionering-sloterdijk WesterparkWest